Brändin kiteytys

 

Brändin kiteytyksen tuloksena yritys saa suuntaviivat ja työkalut brändin johtamiseen.

Alla on kuvattu työskentelyn vaiheistus. Työskentelyyn voivat osallistua myös yrityksen markkinointikumppanit, esimerkiksi sisällöntuottajat ja mainostoimisto. Rouva Mustan johtama yhteistyö antaa hyvän pohjan brändin yhtenäiselle ja selkeälle toteuttamiselle.

Työskentelyn vaiheistus:

1 Alkukartoitus
2 Suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi, brändikartta
3 Brändiviestinnän kärjet ja strategia
4 Brändilupaus
5 Yhteenveto, toimenpiteiden valinta
6 Tuki ja kannustus muutoksessa (kolme seurantapuhelua/tapaamista)

Hinta: 2900 € (alv 0 %)

 

Alkukartoituksessa käymme läpi yrityksen tarpeen, tilanteen ja tavoitteet sekä jo olemassa olevat materiaalit. Työstän brändikartan pohjan toista tapaamista varten ja käymme sen läpi. Teemme suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman avulla kiteytetään brändin viestinnän kärjet ja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten niitä käytetään arjessa. Neljännessä työpajassa työstetään brändin asiakaslupausta sekä käydään läpi kilpailijakenttää. Työskentelyn lopuksi valitaan tärkeimmät toimenpiteet sekä luodaan backlog myöhempää jatkokehitystä varten.

Tuen brändityön tulosten viemisessä arkeen. Ehdotan sopivia yhteistyökumppaneita ja pidän kanssanne kolme seurantatapaamista, jotta voimme varmistaa että brändityön tulokset siirtyvät käyttöön.